Wat doet een kindercoach?

Ieder kind wordt al wel eens overweldigd door alle prikkels die hij/zij dagelijks beleeft. En elk kind beleeft al wel eens gevoelens of gedachten die hij niet goed kan plaatsen, heeft z'n uitdagingen en zit bij momenten misschien ook al eens wat minder goed in z’n vel. Ook dit hoort bij opgroeien en de talloze veranderingen die we ondergaan. Deze momenten van "ergens mee worstelen" en ons pad niet zo duidelijk meer zien kunnen ons hele leven lang op bepaalde momenten wel eens voorkomen..

Wat doet een kindercoach?

Ieder kind wordt al wel eens overweldigd door alle prikkels die hij/zij dagelijks beleeft. En elk kind beleeft al wel eens gevoelens of gedachten die hij niet goed kan plaatsen, heeft z’n uitdagingen en zit bij momenten misschien ook al eens wat minder goed in z’n vel. Ook dit hoort bij opgroeien en de talloze veranderingen die we ondergaan. Deze momenten van “ergens mee worstelen” en ons pad niet zo duidelijk meer zien kunnen ons hele leven lang op bepaalde momenten wel eens voorkomen..


Maar als je kind langere tijd met onaangename gedachten en gevoelens, met onrust of met stress klachten rondloopt, dan is dat natuurlijk best vervelend. Dan voel je als ouder ook spanningen bij jezelf, binnen het gezin, maak je je zorgen om je kind en sta je voor een moeilijke situatie. Misschien zie je zelf even geen oplossing meer. Dan kan het al even goed doen om gehoord en begrepen te worden.


Binnen kindercoaching worden problemen en uitdagingen op een speelse manier benadert door spel, verhalen, tekeningen,… Deze hulp heeft vaak een positieve invloed op een kind, waardoor het beter in z’n vel komt te zitten en/of steviger in z’n schoenen komt te staan. Zo bouwt een kind meer zelfvertrouwen en vertrouwen in de wereld rondom zich.

Als je behoefte hebt aan een langer gesprek op een ander moment kan je dit steeds inboeken als een evaluatie gesprek. Gelieve dit dan wel te specifiëren.