Hoe ziet een traject binnen kindercoaching er uit?

Verbinding staat centraal. Daarom nemen we de tijd om elkaar te leren kennen, en een vertrouwensband op te bouwen.

Hoe ziet een traject binnen kindercoaching er uit?

Verbinding staat centraal. Daarom nemen we de tijd om elkaar te leren kennen, en een vertrouwensband op te bouwen.

Alvorens ik met jullie kind aan de slag ga plannen we een intakegesprek. Tijdens het verloop van het coaching traject plannen we nog tussentijdse evaluatiegesprekken. Dit geeft ons een kans om onze bevindingen en observaties te delen. Zowel het intake- als evaluatiegesprekken zijn zonder het kind/de jongere.


Na een intakegesprek en het invullen van het intake formulier stel ik aan de hand van al deze informatie en de hulpvraag een actieplan op. Hiermee gaan we samen op zoek naar tools om jouw kind terug goed in z’n vel te doen voelen, en zoeken we de manieren die bij jullie passen om meer rust, vrolijkheid, verbinding, samenhorigheid en harmonie te vinden binnen het gezin.


Tijdens de eerste sessie ben je als ouder mee aanwezig als dit veiliger voelt voor het kind/de jongere. Hierna ga ik aan de slag met het kind/de jongere, zonder jullie aanwezigheid, tenzij dit een specifieke vraag is van jullie of van mij uit. Wel zullen er af en toe vervolggesprekjes zijn om onze ervaringen te evalueren en gerichte feedback te geven. Tijdens het verloop van het traject plannen we een tussentijds evaluatie gesprek, waar enkel de ouder(s) aanwezig zijn. Dit geeft ons de kans om bevindingen, en observaties te delen.


We gaan samen op zoek om de hulpvraag zo duidelijk mogelijk te krijgen. Soms weet een kind gewoon niet wat hem/haar nu juist zo dwars zit. Het kan moeilijk zijn om aan gevoelens en gedachten ook woorden te verbinden.

Doorheen het coaching traject zal ik met jullie en met jullie zoon/dochter apart praten en vooral ook goed luisteren, met als doel de hulpvraag zo duidelijk mogelijk te krijgen. Wanneer nodig wordt het traject aangepast, dit steeds in overleg met jullie en het kind/de jongere.


Ik school me regelmatig bij, maar het kan gebeuren dat ik niet de gepaste vorm van hulp kan bieden. Dan wijs ik jullie graag door naar een collega of naar een andere, gepaste vorm van hulpverlening.